Zasady naszej pracy

Klienci, którzy nam zaufali znajdują się w centrum naszej uwagi. Zapewniamy im możliwość opieki w ich własnym domu, do którego są przyzwyczajeni, a który dobrze znają.  Naszym podstawowym sposobem działania jest szacunek i indywidualne podejście do każdego klienta.  Poprzez zbudowanie relacji opartej na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu staramy się stanowić dla naszych podopiecznych wsparcie we wszystkich ich życiowych działaniach.

Opieka przez nas świadczona opiera się na modelu Moniki Krohwinkel. Dzięki temu oferujemy naszym klientom i ich rodzinom opiekę dopasowaną dokładnie do ich potrzeb.

Każdy człowiek jest przez nas traktowany co do zasady jako samodzielny i odpowiedzialny za swoje czyny. Jeśli ta samodzielność jest ograniczona lub niemożliwa, wówczas naszym zadaniem jest wspierać pacjenta radą i działaniem w dążeniu do jej odzyskania.

Nasza zorientowaną na pacjenta opiekę wspieramy poprzez wdrażanie w życie procesu opieki (tj. systematycznych metod pracy dotyczących zbierania, planowania, przeprowadzania oraz oceniania zastosowanych środków terapii).  Nasi klienci mają zawsze możliwość wglądu do dokumentacji procesu opieki. W ten sposób omawiane oraz ustalane są z bliskimi klienta wspólne cele, do których mają prowadzić zastosowane środki.

Jako goście w domu naszych klientów, staramy się ze wszystkich sił chronić i szanować ich prywatność. Zwracamy przy tym uwagę, aby sposby opieki nad klientem dostosować do możliwości przestrzennych, nie odwrotnie. W ten sposób staramy się zachować znane klientowi otoczenie, by mógł się czuć jak najswobodniej.

W celu stworzenia dobrej relacji między personelem medycznym a klientem, plany pracy są ustalane w sposób zapobiegający częstym zmianom zespołów medycznych u klienta.

Aby poprawiać ciągle jakość naszej pracy, wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani wziąć udział w szkoleniach przynajmniej dwa razy w roku (min. 10 godzin).  Poprzez to poszerzają oni swoje kompetencje, co służy podwyższeniu komfortu opieki klienta.

Jesteśmy otwarci na klientów z różnych kręgów kulturowych i pragniemy wspólnie z bliskimi dostosowywać naszą opiekę do indywidualnych potrzeb klienta. Nasze działania cechują się wzajemnym poszanowaniem oraz tolerancją.

Na końcu życiowej drogi, będziemy starać się aby moment odejścia naszego klienta był pełny godności oraz poszanowania jego człowieczeństwa. W takich chwilach bliscy mogą zawsze liczyć na nasze wsparcie i profesjonalną opiekę.

 

Obszar opieki  jest związany ze społecznym i ekonomicznym rozwojem w służbie zdrowia. Dlatego też musimy tak organizować naszą pracę, aby była finansowo efektywna.  W przypadkach, gdy kasa chorych nie może sfinansować całościowej opieki nad klientem, wówczas wspólnie szukamy rozwiązań, które będą odpowiadać na potrzeby obu stron uwzględniając ich indywidualny wymiar.  Nasi klienci mogą liczyć na pomoc w kontakcie z instytucjami publicznymi w zakresie potrzebnej opieki medycznej.

Praktyczna realizacja powyższej zasady i ciągłe jej dostosywanie do potrzeb jest jednym z ważnych punktów w strukturze naszego działania.  Z tymi założeniami identyfikują się zarówno wszyscy pracownicy jak i kierownictwo firmy.

 

Służby medyczne kas chorych potwierdzają wzorową jakość naszej opieki.
Transparenz ist uns wichtig: Unsere Ergebnisse der letzten MDK-Prüfung.