Opieka i serwis

Wspieramy Państwa indywidualność i samodzielność!

Większość ludzi pragnie prowadzić jak najbardziej możliwie samodzielne życie w otoczeniu, które darzą zaufaniem. Beatmungspflege Zuhause 24 umożliwia pacjentom wymagającym wentylacji mechancznej i intensywnej opieki medycznej przebywanie z najbliższymi we własnym domu oraz poprawę jakości życia.

Więcej o nas!

Domowa intensywna opieka medyczna za darmo!

Domowa intensywna opieka medyczna jest usługą świadczoną przez ustawowe kasy chory, co regulują przepisy SGB V. W większości przypadków kasy te pokrywają koszta związane z leczeniem. W zależności od choroby i potrzeb opieki medycznej, także kasy opiekuńcze (Pflegekassen) współfinansują opiekę domową.

Faktyczne zapotrzebowanie na domową intensywną opiekę medyczną jest określane indywidualnie przez lekarza oraz służby medyczne kasy chorych.

 

Nasze darmowe i niezobowiązujące porady dla Państwa

Domowa opieka medyczna

 • Opieka podstawowa wg SGB XI
 • Opieka zabiegowa wg SGB V
 • Wentylacja mechaniczna
 • Opieka tracheotomiczna
 • Specjalne obserwacje chorobowe
 • Opieka zapobiegawcza

Dodatkowe usługi

 • Nadzorowanie procesu przejęcia pacjenta
 • Zawodowe szkolenia teoretyczne i praktyczne
 • Uczestnictwo w wizytach lekarskich
 • Kontakt z lekarzami i instytucjami
 • ...i inne według Państwa potrzeb

Szkolenia i doradztwo

Będziemy doradzać oraz szkolić Państwa bliskich, którzy będą się opiekować pacjentem w domu.  Oprócz tego mogą Państwo skorzystać z naszego doradztwa określonego ustawowo.

Państwa potrzeby traktujemy indywidualnie i wyjątkowo!

Także nasi pracownicy biorą regularnie udział w szkoleniach.  Dla nas jest istotnym, aby stan ich wiedzy medycznej, technicznej oraz terapeutycznej stał zawsze na najwyższym poziomie.

Nasi pracownicy rozwijają się zawodowo dla Państwa!